IJskonijncup Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen IJskonijncup

De IJskonijn-cup is een competitie voor pupillen over meerdere wedstrijden op IJsbaan Haarlem. De IJskonijn-cup wordt georganiseerd door Team IJskonijn en de Baancommissie Haarlem onder auspiciën van de KNSB. Team IJskonijn en de BC (OC: Organizing committee) hebben voor de IJskonijn-cup een Technische Supervisor (TS). Hij bewaakt een constante kwaliteit van wedstrijden en de totale competitie gedurende het gehele seizoen en voert de supervisie over de scheidsrechters van de individuele wedstrijden.

De wedstrijden worden verreden volgens de geldende nationale en internationale reglementen van KNSB en ISU, aangevuld met deze specifieke wedstrijdbepalingen IJskonijn-cup 2012/2013. Eventuele aanvullingen op dit reglement zullen worden gepubliceerd op de website www.ijskonijncup.nl onder ‘wedstrijdmededelingen’ en zijn direct na publicatie van kracht. Op deze website wordt ook dit reglement, de wedstrijdkalender, uitslagen en (tussen)standen van het klassement en mededelingen van de wedstrijdleiding gepubliceerd. Daarmee dient deze website als het officiële communicatiemedium van de IJskonijn-cup te worden beschouwd.


Art. 1: Deelname

Deelname staat open voor pupillen in alle categorieën met een voor het huidige seizoen geactiveerde wedstrijdlicentie afgegeven voor de IJsbaan Haarlem (HA-nummer).


Art. 2: Wedstrijddata/kalender

De wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op de website www.ijskonijncup.nl. De organisatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, afwijken van de in de kalender aangekondigde, te rijden afstanden. Eventuele wijzigingen van data, of aanvullende informatie (indicatieve starttijden) zullen middels een mededeling op de site gepubliceerd worden.


Art. 3: Inschrijving

Inschrijving van individuele deelnemers gaat door de inschrijfmodule te openen via de wedstrijdkalender op de site van de IJskonijn-cup of via de site van de Baancommissie Haarlem. Wedstrijden worden in de regel ongeveer 2 weken voorafgaand aan de datum van de wedstrijd geopend voor inschrijving.

Inschrijving sluit in de regel om 18.00 uur, 4 dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Het exacte moment van sluiting van de inschrijving staat bij alle wedstrijden vermeld op de inschrijfpagina. Na sluiting van inschrijving kunnen geen deelnemers meer worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. De TS en het OC zijn de enige die kunnen besluiten, van deze regel af te wijken.

Inschrijving voor de jeugdmarathons geschied via de marathon commissie, deze regels zijn seizoen 2012/2013 gewijzigd tov eerdere jaren. Meer informatie hieromtrend is ruim voor de eerste marathon op zowel de site van het BC als IJskonijn-cup te vinden.


Art. 4: Klassement, puntentelling en categorieën

De IJskonijn-cup is een klassement voor pupillenwedstrijden op de IJsbaan Haarlem over het seizoen 2011/2012. De wedstrijden die meetellen voor dit klassement staan vermeldt op www.ijskonijncup.nl. Hierop staat tevens per wedstrijd een wegingsfactor vermeldt. Voor het klassement wordt gebruikt gemaakt van de ISU Worldcup-puntentelling.

Het klassement kent de volgende categorieën:

HerenDames
HPA | DPA
HPB | DPB
HPC | DPC
HPD | DPD
HPE | HPE
De organisatie behoudt zich het recht voor om, bij beperkte deelname in een categorie, deze samen te voegen met een andere categorie. Voor het klassement wordt gebruik gemaakt van de ISU Worldcup-puntentelling conform onderstaande tabel. Punten zullen worden toegekend per categorie en per gereden onderdeel (afstand). Mocht het zo zijn dat een onderdeel niet volledig zal worden verreden, dan zullen er geen punten toegekend worden.

Het is de verantwoordelijkheid van rijders dat zij met de juiste categorie (en dus ook geboortedatum) in de uitslagen staan. Staat een rijder met foutieve categorie in de uitslagen wordt van hem verlangt dat binnen twee weken na de betreffende wedstrijd te melden bij zowel zijn/haar IJsvereniging (ter correctie) en bij Team-IJskonijn voor een herberekening van de klassementen. Doet een rijder dit niet vervallen zijn/haar punten.

PlaatsPunten
1 | 100
2 | 80
3 | 70
4 | 60
5 | 50
6 | 45
7 | 40
8 | 36
9 | 32
10 | 28
PlaatsPunten
11 | 26
12 | 24
13 | 22
14 | 20
15 | 18
16 | 16
17 | 14
18 | 13
19 | 12
20 | 11
PlaatsPunten
21 | 10
22 | 9
23 | 8
24 | 7
25 | 6
26 | 5
27 | 4
28 | 3
29 | 2
30 | 1
Bij wedstrijden met een wegingsfactor hoger dan 1 zal de wegingsfactor vermenigvuldigd worden met het, conform Worldcup-puntentelling, aan een deelnemer toegekend aantal punten.

Voor alternatieve wedstrijdvormen als ploegachtervolging, Driekamp en Afvalrace zal in de wedstrijdbepalingen van de betreffende wedstrijdvorm de wijze van toekenning van punten voor het klassement van de IJskonijn-cup nader worden omschreven. Deze wedstrijdbepalingen worden voorafgaand aan de wedstrijd op www.ijskonijncup.nl gepubliceerd onder 'Wedstrijdmededelingen' en zijn integraal onderdeel van de reglementen.

Winnaar van de IJskonijn-cup is die individuele deelnemer, die na afloop van alle wedstrijden het hoogste puntenaantal heeft. In geval van gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald aan de hand van het hoogste aantal behaalde eerste plaatsen. Brengt dit geen uitsluitsel, dan valt de uitslag uit in het voordeel van die deelnemer met het hoogste aantal tweede plaatsen, derde plaatsen enzovoort.


Art.5: Het IJskonijn-clubklassement

Naast het individueel klassement kent de IJskonijn-cup ook een clubklassement. Hiervoor scoren per wedstrijddag en per gereden afstand (ongeacht de categorie) de 3 rijders met het hoogste aantal punten(conform worldcup puntentelling) punten voor hun club. De gescoorde punten worden gesommeerd en in een klassement op de site bijgehouden. Aan het eind van het seizoen ontvangt de vereniging met het hoogste aantal punten het wisselkonijn.


Art. 6: Wedstrijden met beperkte deelname

Voor wedstrijden over 700 en 1000 meter kan, in verband met de beschikbare hoeveelheid ijs, de deelname beperkt worden. Pupillen die aan een wedstrijd willen deelnemen, dienen zich regulier in te schrijven via de inschrijfmodule. Na sluiting van inschrijving bepalen TS en scheidrechter, op basis van onderstaande regel, wie deelnamegerechtigd is.

Per categorie is startgerechtigd:

 • De top-4 van het IJskonijn klassement op moment van sluiting van de inschrijving
 • Aangevuld met een door TC/scheidsrechter, per categorie, te bepalen aantal rijders op basis van de snelste tijden op de Sara ranglijst op de 500 meter, gepubliceerd op www.knsb.nl op moment van sluiting van inschrijving.
 • Voor de IJskonijnfinale geldt bovenop deze regels dat rijders minimaal aan een nader te bepalen aantal wedstrijden moeten hebben deelgenomen. Dit aantal zal middels een mededeling gepubliceerd worden op de site.
 • Communicatie over wie startgerechtigd is, vindt plaats door middel van publicatie van de definitieve deelnemerslijst, minimaal 24 uur voorafgaande aan de start van betreffende wedstrijd, op www.ijskonijncup.nl.

Art. 7: Gedragsregels

Naast de algemene gedragsregels van de KNSB wijst de organisatie op de volgende gedragsregels:

 • Inrijden, Op de inrijbaan gelden de volgende regels:
  • Aan de binnenzijde (bij het hout) langzaam en rechtop. Aan de buitenzijde (bij de blokjes) sneller.
  • Nooit met 2 rijders naast elkaar rijden.
  • Niet stil staan in de inrijbaan en bij de ET, met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van de hulpstarter.
  • De wedstrijdleiding kan aan de deelnemers een beperking opleggen op de periode waarop inrijden toegestaan is. Deze zal door de speaker omgeroepen worden.
 • Overtreding van bovenstaande regels kan, op last van de scheidsrechter, leiden tot uitsluiting voor de betreffende wedstrijd.
 • Remmen in de wedstrijdbaan: Behalve in geval van nood, is het ten strengste verboden te remmen in de wedstrijdbaan. Overtreding kan, op last van de scheidsrechter, leiden tot uitsluiting voor de betreffende wedstrijd.
 • Baanmarkering/ET: Het opzettelijk verplaatsen van de baanmarkering en/of het doorkruisen van de ET, anders dan tijdens de race van een deelnemer, leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deze deelnemer voor de lopende wedstrijd en mogelijk voor de eerstvolgende wedstrijd.
 • Afwezigheid zonder afzeggen: Deelnemers die na inschrijving, zonder formele afzegging (via de inschrijfmodule, dan wel per mail aan de wedstrijdleider ) niet komen opdagen, worden uitgesloten voor deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.